سیسیکم ایران ≡ http://www.cccamiran.com ** با کیفیت ترین اکانت سیسیکم**

نسخه کامل: كد دهي دستي به رسيورهاي مديا استار
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
ابتدا دكمه صفر را فشار دهيد
صفحه كد دستي نمايان مي شود كه شامل موارد زير است:

CA System:
نام سيستم هاي كدينگ است كه با توجه به كدينگ كانال مورد نظر انتخاب مي شود

Provider Name:
نام پروايدر مورد نظر است كه براي هر سري كانال متفاوت است

بعد از انتخاب صحيح اين موارد مي رسيم به كد دادن كه 3 قسمت دارد:
Provider ID:
در اين قسمت ايدي پروايدر را وارد مي كنيد
Index:
شماره ايدي را در اين قسمت وارد مي كنيد
Key:
در اين قسمت اخرين كد ها را وارد مي كنيد

راهنماي وارد كردن كدها:
اعداد كه همان اعداد روي ريموت هستند
براي حروف هم از اين راهنما پيروي كنيد:

A: MUTE
B: EPG
C: FAV
D: RADIO
E: MENU
F: INFO

پس از وارد كردن كدها براي سيو كدها دكمه قرمز را فشار دهيد.
در مدیا استار 1500 بوگاتی وقتی در ابتدا دکمه 0 را میزنم فقط دو تا گزینه color setting و shortcut setting نمایش داده میشه
لینک مرجع