سیسیکم ایران ≡ http://www.cccamiran.com ** با کیفیت ترین اکانت سیسیکم**

نسخه کامل: جدیدترین ورژن مجموعه کدک Lav Filters
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
صفحه ها: 1 2
[highlight=#fafafa]LAV Filters 0.60[/highlight]


[highlight=#fafafa]Changelog:[/highlight]


[highlight=#fafafa]LAV Splitter
- Improved playback of a few Blu-ray discs, avoids a hiccup at clip change
- Support for reading embedded Cue Sheets from audio files as chapters
- Added support for reporting the stream bitrate through IBitrateInfo (for MPC-HC et al.)
- Additional metadata from the source file is exported through IPropertyBag (including "ROTATION" for video orientation information)
- Fixed demuxing of MKV files with huge SSA/ASS format blocks (> 1MB)
- Fixed playback of certain MPEG4 ASP streams in MKV to be smooth

[b]LAV Video
- Added support for VC-1/WMV3 DXVA2 decoding on recent Intel GPUs (Ivy Bridge/Haswell, needs recent drivers)
- Fixed a crash when stopping playback or seeking on AMD when using DXVA2 Native
- Fixed playback of WMVA videos in software mode
- Fixed a few issues with output of odd-height videos when converting to various pixel formats
- Fixed a few corner cases when reporting the video range to madVR
- Fixed a crash when playing raw video files with unaligned width (non mod16)

[b]LAV Audio
- The version of the DTS DLL decoder is now checked, and versions before 1.1.0.0 are blocked (since they do not work)
- Fixed an issue with DTS parsing which could result in occasional audio stutter
- Improved support for Opus audio pre-skip

لینک دانلود[/b][/highlight]
[/b]
[font=helvetica, arial, sans-serif]0.60.1 - 2014/01/14[/font]
[font=helvetica, arial, sans-serif]LAV Splitter[/font]
[font=helvetica, arial, sans-serif]- Fixed a crash when opening MPEG-2 files with Stereo3D Metadata[/font]
[font=helvetica, arial, sans-serif]- Improved the format of the chapter names created from embedded cue sheets[/font]
[font=helvetica, arial, sans-serif]- Fixed an incompatibility in the IPropertyBag metadata interface with a few players[/font]
[font=helvetica, arial, sans-serif] [/font]
[font=helvetica, arial, sans-serif]Links:[/font]
Homepage
Download[font=helvetica, arial, sans-serif] - Installer (both x86/x64)[/font]
Download[font=helvetica, arial, sans-serif] - Zip 32-bit[/font]
Download[font=helvetica, arial, sans-serif] - Zip 64-bit [/font]
Update libbluray
msdk_mvc: Unescape SEI NALs before parsing them
Update ffmpeg
Nevcairiel Support VS2017


http://files.1f0.de/lavf/nightly/LAVFilt...69.0-7.exe
2017-03-12 02:55

Signal DTS-only HEVC in MP4 when no CTTS atom is present

https://files.1f0.de/lavf/nightly/LAVFil...69.0-8.exe"]LAVFilters-0.69.0-8.exe
0.73.1 - 2018/10/11
LAV Video
  • Fixed: Container-provided color information will only overwrite video bitstream color information if its set and valid
LAV Audio
  • Fixed: Certain multi-channel AAC streams did not decode in 0.73
[URL="https://github.com/Nevcairiel/LAVFilters/releases/download/0.73.1/LAVFilters-0.73.1-Installer.exe"]
[/URL]

[B]

https://github.com/Nevcairiel/LAVFilters...taller.exe
LAVFilters-0.73.1-1

2019-02-03[URL="https://files.1f0.de/lavf/nightly/LAVFilters-0.73.1-1.exe"]https://files.1f0.de/lavf/nightly/LAVFilters-0.73.1-1.exe[/URL]
[SIZE="4"][COLOR="Green"]LAV Filters 0.73.1 / [COLOR="Red"]0.73.1-6[/COLOR] Nightly [/COLOR][/SIZE]


[URL="https://www.videohelp.com/download/LAVFilters-0.73.1-6.exe?r=VxzLwHWGq"]LAVFilters-0.73.1-6.exe[/URL]
صفحه ها: 1 2
لینک مرجع