سیسیکم ایران ≡ http://www.cccamiran.com ** با کیفیت ترین اکانت سیسیکم**
كد دهي دستي به رسيورهاي مديا استار - نسخه قابل چاپ

+- سیسیکم ایران ≡ http://www.cccamiran.com ** با کیفیت ترین اکانت سیسیکم** (http://www.cccamiran.com)
+-- انجمن: تالار ریسیور های غیر لینوکسی (/Forum-%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D8%B1-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%BA%DB%8C%D8%B1-%D9%84%DB%8C%D9%86%D9%88%DA%A9%D8%B3%DB%8C)
+--- انجمن: MediaStar (/Forum-MediaStar)
+---- انجمن: مقالات آموزشـــــي (/Forum-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%8A--255)
+---- موضوع: كد دهي دستي به رسيورهاي مديا استار (/Thread-%D9%83%D8%AF-%D8%AF%D9%87%D9%8A-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%8A-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D8%B3%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%D9%8A-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1)كد دهي دستي به رسيورهاي مديا استار - world - 07-02-2012 12:04 AM

ابتدا دكمه صفر را فشار دهيد
صفحه كد دستي نمايان مي شود كه شامل موارد زير است:

CA System:
نام سيستم هاي كدينگ است كه با توجه به كدينگ كانال مورد نظر انتخاب مي شود

Provider Name:
نام پروايدر مورد نظر است كه براي هر سري كانال متفاوت است

بعد از انتخاب صحيح اين موارد مي رسيم به كد دادن كه 3 قسمت دارد:
Provider ID:
در اين قسمت ايدي پروايدر را وارد مي كنيد
Index:
شماره ايدي را در اين قسمت وارد مي كنيد
Key:
در اين قسمت اخرين كد ها را وارد مي كنيد

راهنماي وارد كردن كدها:
اعداد كه همان اعداد روي ريموت هستند
براي حروف هم از اين راهنما پيروي كنيد:

A: MUTE
B: EPG
C: FAV
D: RADIO
E: MENU
F: INFO

پس از وارد كردن كدها براي سيو كدها دكمه قرمز را فشار دهيد.


RE: كد دهي دستي به رسيورهاي مديا استار - kkhalili - 16-04-2019 01:16 AM

در مدیا استار 1500 بوگاتی وقتی در ابتدا دکمه 0 را میزنم فقط دو تا گزینه color setting و shortcut setting نمایش داده میشه