سیسیکم ایران ≡ http://www.cccamiran.com ** با کیفیت ترین اکانت سیسیکم**
منچستـــــــــــــر سی تی با تفاضل گل قهــــرمان شد!! - نسخه قابل چاپ

+- سیسیکم ایران ≡ http://www.cccamiran.com ** با کیفیت ترین اکانت سیسیکم** (http://www.cccamiran.com)
+-- انجمن: تالار ورزش (/Forum-%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4)
+--- انجمن: بخش فوتبالهای خارجی (/Forum-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C)
+---- انجمن: هواداران باشگاهای اروپایی (/Forum-%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C)
+---- موضوع: منچستـــــــــــــر سی تی با تفاضل گل قهــــرمان شد!! (/Thread-%D9%85%D9%86%DA%86%D8%B3%D8%AA%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D8%B1-%D8%B3%DB%8C-%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B6%D9%84-%DA%AF%D9%84-%D9%82%D9%87%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF)منچستـــــــــــــر سی تی با تفاضل گل قهــــرمان شد!! - behnamfirozi - 13-05-2012 08:47 PM

crycrycry
به همه هم تیمی های عزیزم یونایتدی ها تسلیت عرض میکنم
و به تمام همشهریان عزیز تیم city تبریک عرض میکنمThink:rock::rock:


RE: منچستـــــــــــــر سی تی با تفاضل گل قهــــرمان شد!! - ADMIN - 13-05-2012 10:09 PM

بازی قشنگی بودdevil