سیسیکم ایران ≡ http://www.cccamiran.com ** با کیفیت ترین اکانت سیسیکم**
خبر فوری : علــــی دایـــی فـــــــوت کرد...!! - نسخه قابل چاپ

+- سیسیکم ایران ≡ http://www.cccamiran.com ** با کیفیت ترین اکانت سیسیکم** (http://www.cccamiran.com)
+-- انجمن: تالار ورزش (/Forum-%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4)
+--- انجمن: بخش خبرهای ورزشی (/Forum-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C)
+---- انجمن: اخبار ورزش داخلی (/Forum-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C)
+---- موضوع: خبر فوری : علــــی دایـــی فـــــــوت کرد...!! (/Thread-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D9%81%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D9%80%D9%80%D9%80%DB%8C-%D9%81%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%88%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D8%AF)خبر فوری : علــــی دایـــی فـــــــوت کرد...!! - danial619 - 18-07-2013 09:37 PM

خبر فوری :
علــــی دایـــی فـــــــوت کرد...!!

علی دایی که هم اکنون سر مربی تیم پرسپولیس است!

حین یکی از بازی های تدارکاتی پرسپولیس

در حالی که بر روی نیمکت مربیان قرار داشت، به طور ناگهانی فوت کرد...!! :(
:((
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

اینم عکس علی دایی در حین فوت کردن...!! :)

[تصویر: 13741553511076984271553636459235745.jpg]

تشکر فراموش نشه.